Arbejdstid og overarbejde

Den ugentlige arbejdstid er fastsat i overenskomsten. Den er normalt på 37 timer.

Din arbejdstid skal stå på din ansættelseskontrakt. Det gælder også, hvis der ikke er overenskomst på din arbejdsplads.

Arbejdstiden må aldrig blive på mere end 48 timer i gennemsnit pr. uge.

Deltid
Er du ansat på deltid, skal dit timetal stå på dit ansættelsesbevis. Mange overenskomster indeholder regler om, at du mindst skal have 15 timer pr. uge.

Overtid
Arbejde ud over din ugentlige arbejdstid skal normalt aflønnes som overtid. Reglerne for overtidsbetaling og varsling ses i Industriens Overenskomst § 13. Der kan desuden være regler for afspadsering.

Delt arbejdstid
Nogle overenskomster indeholder mulighed for delt arbejdstid. Det vil sige, at det daglige arbejde kan deles op i 2 perioder.

Hvileperioden kan nedsættes, hvis du har delt arbejdstid, dog ikke til mindre end 8 timer.

11 timers hvileperiode
Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

Din daglige arbejdstid kan derfor max. være 13 timer inklusiv pauser. Det står i arbejdsmiljøloven.

Hvileperioden kan nedsættes, hvis du arbejder i flerholdsdrift, dog ikke til mindre end 8 timer.

Fridøgn
Inden for hver periode på 7 døgn skal du have et ugentligt fridøgn.

Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden. Det står i arbejdsmiljøloven.

Pauser
I mange overenskomster står der, at den effektive arbejdstid er 37 timer om ugen. Det betyder, at du selv skal betale dine pauser.

Mange virksomheder har dog egne regler for betalte pauser i løbet af arbejdsdagen.

Arbejde på fridage
Arbejder du på en fridag, skal du have kompensation efter Industriens overenskomst § 13.

Ultimate Web